Savukaasupäästöjen mittaus ja puhdistuslaitetestaus

Savukaasuanalyysit

Näyttävätkö laitteiden erillismittarit varmasti oikein? Pitäisikö selvittää savukaasun koostumus?

Teemme voimalaitosten ja polttolaitosten savukaasuanalyysit sekä palokaasujen lämpötila- ja virtausmittaukset.

Savukaasukomponenttien pitoisuudet mitataan Gasmet Dx-4000 FTIR savukaasuanalysaattorilla. Savukaasumäärien mittaaminen suoritetaan joko L –tai S-pitot-mittauksena. Savukaasupäästöjen määritys suoritetaan kaasumaisten päästöjen määritystä koskevien standardien (SFS-EN 15259, 14789 ja 14790) mukaisesti.

Palvelun sisältö ja toteutustapa (pdf)

Hyötysuhdemääritykset

Toimiiko kattila varmasti niin kuin pitää? Saadaanko kaikki hyödynnettävissä oleva lämpö kattilasta talteen vai meneekö sitä hukkaan?

Teemme hyötysuhde määrityksiä kattilalaitoksille, jotka tuottavat kuumaa vettä. Määritämme asiakkaan toiveiden mukaisesti kattilan hyötysuhteen, joko suoralla menetelmällä, epäsuoralla menetelmällä tai vaikka molemmilla. Määritys voidaan suorittaa standardin SFS-EN 12952-15 mukaisesti tai räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan.
Hyötysuhde määrityksen stepit:
1. Laitokseen tutustuminen ja tarvittavien mittalaitteiden määrittäminen
2. Koeajo suunnitelman luonti
3. Mittauspäivän järjestäminen kohteessa
a. Mittauksissa käytetään sekä laitoksen omia mittareita, että mittaajan mittalaitteitta esim. savukaasu analyysi voidaan suorittaa Gasmet Dx-4000 FTIR savukaasuanalysaattorilla.
4. Mittauspäivänä otetut näytteet analysoidaan Savonian polttotekniikan laboratoriossa
5. Tulosten laskenta
6. Tulosten julkaisu raportin muodossa asiakkaalle

Puhdistuslaitetestaustoiminta eri tyyppisille savukaasuvirroille

Tarvitsetteko testiympäristöä puhdistinlaitteiden teknisten ratkaisujen testaamiseen? Haluatteko saada tietoja laitteidenne ominaisuuksista uusissa olosuhteissa?

Tutkimuskeskuksessa on kaksi puhdistinlaitteistoa – sähkösuodin ja letkusuodin. Eri tyyppisiä savukaasuja voidaan ajaa molempien suotimien läpi, toinen tai molemmat ohittaen. Eri pisteissä ennen suotimia ja suotimien jälkeen voidaan mitata savukaasukoostumuksia sekä hiukkaspitoisuuksia.

Palvelun sisältö ja toteutustapa (pdf)